EFTERLYSNING: Församlingar för unga vuxna!

EFTERLYSNING: Pingstförsamlingar i synnerhet, och kyrkor i allmänhet,  som engagerar,

sänder och når ut till människor i unga vuxna åldern, typ 19-35 år.

ÄR DET DIN KYRKA? maila och berätta till mattias.sennehed@pingstung.se

ungavuxna

Idag har ägnat dagen till att försöka kartlägga hur pingstförsamlingar i Sverige jobbar för att inkludera och nå ut till åldersgruppen unga vuxna. Det är ju egentligen en intressent benämning, unga vuxna. Det första jag konstaterar är att man är vuxna! Det är inte tonåringar som behöver att någon tar hand om dom eller sysselsätter dom, det är vuxna människor, vana att ta initiativ och ansvar, frågan är bara om de får göra det i din och våra kyrkor?

För att få en första överblick så har jag gått igenom sökträffar i Google på unga vuxna+ pingst samt student + pingst och kan konstatera att det ledde mig till 13 församlingar i Sverige som vill sätta gruppen på kartan genom att ha benämningen unga vuxna eller student på sin hemsida (i alla fall som Google hittat…) Av dessa 13 är det typ 10 som verkar ha någon aktiv verksamhet eller tydligt fokus på gruppen.

Jag tycker det är för få.

Jag vet att många fler kyrkor vill finnas till för dessa unga vuxna, de har ju investerat tid, engagemang och pengar i att finnas för dom där under sin barn och tonårstid, men många känner nog att de helt enkelt inte räcker till för att hålla upp det engagemanget in i unga vuxna åldern. Jag vill inte ge ert dåligt samvete i allmänhet , men jag tror att ni kan få betyda mer, med enklare medel och resurser än ni tror. Det handlar kanske mest om att man i lokala kyrkor börjar tala om det, se det som ett problem och ha det som en bön och ambition att få ändra till något bra.

Nu finns det också kyrkor som inte behöver skriva orden student eller unga vuxna på sin hemsida eller i reklam, deras kultur och gemenskap är redan på ett sätt som på ett naturligt sätt inkluderar den här åldersgruppen. Dessa församlingar spelar en stor och viktig roll, men det gör inte att även församlingar som är multikulturella och vars grundkultur inte är nischad för unga vuxna, inte kan få betyda mycket också.

Jag tror att fler skulle kunna och orka mer, om vi kunde berätta fler positiva exempel och hjälpa varandra att öppna ögonen för vilken resurs och kraft vi går miste om, då unga vuxna inte inkluderas. Det människor i ålder 19-35 år mest behöver är inte att någon med stor möda producerar riktad verksamhet åt dom, de behöver få en inbjudan och förtroende att själva vara med och ta ansvar. De behöver att någon säger till dom att de tror på dom, att de kan få vara till välsignelse, att deras engagemang kan få leda till något riktigt bra, både för deras egen generation men också andra.

Varför behövs något särskilt fokus? Är det inte bättra att helt enkelt bara fokusera människor, då har vi alla grupper samtidigt? Det är ett möjligt förhållningssätt, du får avgöra själv om det fungerar eller inte hos er, jag kan bara konstatera att målgruppen unga vuxna generellt behöver att bli sedda. De är inte formade i “stå i kö (i 30 år…) och vänta på din tur”-tänk, sanningen är att om de får vänta 4 min på en viss hamburgare så ändrar de sig och tar en som de kan få nu. Det i sig kanske inte alltid är sunt och något vi kan förändra, men vi kan inte förändra något som vi inte har någon kontakt med från början.

Som pastor med ansvar för unga vuxna och studenter och genom mitt jobb på pingst ung så vill jag vara med och skapa en rörelse som leder till att unga vuxna får ett “go”, att de ges möjlighet att vara med och förändra situationen för sig själva. De vill det, vill du och din kyrka det?

Kanske är det så att många flyttar efter gymnasiet på din ort? Det gör de från alla orter, men några har förutsättningen att det också flyttar människor till deras ort. Bor du på en sådan plats är det extra viktigt att ni kommer upp på banan och gör vad ni kan för att skapa ett hem för dessa som annars skapar sig ett annat hem, man är ju faktisk van att ta egna initiativ, det är ju därför man flyttade till er stad från början! Bor du på en utflyttningsort är det ändå så att några bor kvar, och även så att ditt sätt att sända iväg de som flyttar och vara en support för dom på avstånd påverkar huruvida de blir engagerade i sin nya miljö eller inte.

Pingst ung vill vara med och se att vi lyckas med detta, hör av dig om du vill vara med och göra vad du kan. Allt gott! /Mattias Sennehed
mattias.sennehed@pingstung.se

EFTERLYSNING: Församlingar för unga vuxna!