Mosaik är ett utåtriktat arbete för studenter genom den lokala församlingen. Vi är internationellt kopplade till Students for Christ Europe och Chi Alpha USA.

Vår mission är att studenter och unga vuxna skulle få en chans att upptäcka Gud, att växa i sin tro och hitta Guds vilja för deras liv.

Vår vision är att unga människor skulle få en passion att nå ut till sin generation på sina studie och arbetsplatser.

Vi tror att detta händer genom…

 

  • Tillbedjan på eller nära campus genom musik, lovsång och konstnärliga uttryck där vi lyfter upp Jesus som världens frälsare!
  • Bön där man lyfter upp varandras behov, ber för mirakel och tror på under på egen tid och i grupp!
  • Gemenskap genom olika events och aktiviteter där man har roligt och delar livet tillsammans!
  • Lärjungaskap där man tillsammans systematiskt lär sig Guds ord och hur man lever för honom i sin vardag!
  • Vittnesbörd där man på ett kreativt och aktivt sätt visar Guds kärlek till sin nästa!