En students tid på universitetet är en unik period av själv reflektion och ifrågasättande av vilka de är och vad de tror på. Det är också en kritisk tid när studenterna fattar viktiga beslut i livet.

En av Mosaiks primära mål är att uppmuntra kristna studenter i en utmanande miljö och på samma gång hjälpa dem att nå ut till sina studiekamrater som söker efter svar på många av livets frågor .

Det gör vi genom möten på eller i närheten av campus, i alla möjliga miljöer och storlekar. Dessa sammankomster är informella, kan vara laddade med musik, fyllda med humor och tar itu med allt från relationer till sanningens natur. Fokus för dessa sammankomster är att möta Gud, att möta vänner och för att möta verkliga behov.

Ett annat viktigt mål för Mosaik är att samarbeta med lokala kyrkor för att nå ut till universitetet. Detta sker genom utbildning och utrustning av unga människor, ungdomsledare och andra för att nå studenter. Samtidigt blir förmånen för de lokala kyrkorna studenterna som blir tränade för ledarskap i sina egna församlingar.

Vi tror att förena studenter till Kristus och utrusta dem med andefyllda samhällen som kommer att förändra universitetet, marknadsplatsen och slutligen världen.

——————————————————————————

A student’s time at university is an unique period of self-reflection and questioning who they are and what they believe. It is also a critical time when students are making important life decisions.

One of Mosaik’s primary goals is to encourage Christian students in a challenging environment, while at the same time helping them to reach out to their fellow students who are searching for answers to many of life’s questions.

We do this through meetings on or near campus, in all sorts of settings and sizes. These gatherings are informal, charged with music, given to humor and deal with everything from relationships to the nature of truth. The focus of these gatherings is to meet with God, meet among friends and meet real needs.

Another important goal of Mosaik is to partner with local churches in reaching the mission field of the university. This is accomplished through training and equipping young people, youth leaders, and others to reach students. At the same time, the local church benefits as students are trained to be lay leaders in their own congregations.

We believe that reconciling students to Christ and equipping them through Spirit-filled communities will change the university, the marketplace, and ultimately, the world.